S-a încheiat cu succes a doua serie de cursuri din acest an de agenti imobiliari AGENT POWER LAUNCH, cei 18 absolvenṭi participând la un examen în conformitate cu legislaṭia în vigoare respectând toate prevederile impuse de regulamentul privind Protecṭia împotriva virusului COVID-19.

Cu mască ṣi cu mari emoṭii, cursanṭii noṣtri au depăṣit cu bine cele două probe de examen: prezentarea unui proiect tematic ṣi o probă de evaluare scrisă. În urma absolvirii cursului de Agent imobiliar (broker imobiliar), fiecare participant va obṭine o diplomă – Certificatul acreditat ANC care are are valabilitate permanentă și este recunoscută național și la nivelul Uniunii Europene. Cea mai rapidă cale pentru succes în imobiliare!

Ce este cursul AGENT POWER LAUNCH?

Acest curs este un accelerator de schimbare a mentalităṭii agentului imobiliar din România. Abilităṭile ṣi strategiile dobândite în urma acestui curs ajută agenṭii nu numai să obṭină rezultate excepṭionale dar ṣi să le menṭină pe parcursul activităṭii.

Cursul AGENT POWER LAUNCH este o combinaṭie unică a codurilor de practică imobiliară cu principiile de bază ale NLP- Programarea Neuro-Lingvistică – o nouă tehnologie de învăṭare care oferă răspunsuri concrete la întrebarea

CUM SE FACE?

Înscrie-te ṣi tu la următoarea sesiune de cursuri ṣi intră în grupul celor mai informaṭi ṣi profesioniṣti agenṭi imobiliari. Vizitează pagina noastră: https://ceca.ro/powerlaunch/

Related posts

Leave a Comment

© 2018 Kalvi. All Rights Reserved